Betaalbaar?

BetaalbaarAlle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening, alsmede het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Tevens helpen wij u met het aanvragen van een PGB - Persoonsgebonden budget -. Iedereen met een zorgzwaarte indicatie vastgesteld door het Centrum Indicatiestellig Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoongebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden.

Vergoeding Au Pair Zorg

Met dit persoonsgeboden budget kan de aupairzorg grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u deze zorg ook particulier betalen. Uw ZorgCompaan begeleidt u en uw familie gedurende dit proces. 

Direct Contact