Cliënten over ons

Beoordeling cliëntenUW ZORGCOMPAAN KRIJGT EEN 8,0 VAN HAAR CLIËNTEN!

In het eerste kwartaal van 2019 heeft Uw ZorgCompaan een cliënttevredenheidsmeting
(CQI = Consumer Quality Index) laten uitvoeren. De meting is uitbesteed aan onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs .

De cliënttevredenheidsmeting is uitgevoerd om inzage te krijgen in de ervaringen van cliënten of hun vertegenwoordigers met de ontvangen zorg en begeleiding van Uw ZorgCompaan.
Alle cliënten die in 2018 voor zes maanden of langer zorg en begeleiding ontvingen, of hun vertegenwoordigers, zijn voor de cliënttevredenheidsmeting benaderd.
Cliënten of vertegenwoordigers die meewerkten aan het onderzoek hebben een vragenlijst ingevuld waarmee zij konden aangeven wat zij belangrijk vonden in de zorg én wat hun concrete ervaringen waren.

Via de factsheet kunt u de vragen en de resultaten inzien. Voor factsheet KLIK HIER.
Uw ZorgCompaan is trots op het rapportcijfer 8.0 dat zij van haar cliënten gekregen heeft.
Uiteraard bieden de resultaten van de cliënttevredenheidsmeting Uw ZorgCompaan ook een aantal aangrijpingspunten voor verbeteringen in haar zorg en dienstverlening. Daar gaat Uw ZorgCompaan de komende tijd hard mee aan de slag.
Begin 2020 laat Uw ZorgCompaan opnieuw een cliënttevredenheidsmeting door Triqs uitvoeren.

________________________________________________________________________________________________________

Uw ZorgCompaan is een transparante zorgorganisatie die aupairzorg biedt. De inwonende zorgaupair van Uw ZorgCompaan is 7 dagen per week aanwezig en is daarmee een belangrijke schakel om u zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Wij delen graag de ervaringen van enkele van onze cliënten met u. 

Direct contact

Aanmeldennieuwsbrief